Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Procesní řízení

Přínosy pro Váš systém

 • Certifikace je nástrojem komunikace = nový image (bezpečnost, spolehlivost, odlišení se).
 • Konkurenční výhoda pro export a veřejné soutěže/výběrová řízení = vyšší celkové tržby.
 • Lepší vyjednávací pozice při jednáních o prodejních cenách = vyšší dosahované marže.
 • Lepší řízení průběhu zakázky = růst flexibility služeb a úrovně důvěry u zákazníka.
 • Lepší systém řízení organizace zahájení reinženýringu = restrukturalizace vlastní firmy.
 • Lepší řízení nákupu a snížení úrovně zásob = úspory provozního kapitálu.
 • Nižší úroveň zmetkovitosti a následných reklamací = úspory výrobních nákladů.
 • Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti nákupu = snížení nákladů spojených s kontrolou.
 • Lepší možnost kontroly dodavatele = eliminace nutnosti vlastního přezkušování kvality.
 • Zjednodušení vztahů mezi dodavateli a odběrateli = zvýšení vzájemné důvěry.

 

Řečeno jinými slovy výsledkem je:

 • zvýšená produktivita práce a efektivnost vedoucí k úsporám nákladů
 • zvýšená a stabilnější kvalita realizace a tím i vyšší spokojenost zákazníků
 • zvýšená reputace organizace, která je pozitivně vnímána zákazníky
 • zvýšená konkurenceschopnost a tím i marketingové a prodejní možnosti
 • zvýšená komunikace, morální a pracovní uspokojení uvnitř organizace – lidé lépe rozumí tomu, co se od nich požaduje a co mohou požadovat jeden od druhého v rámci celé firmy, v případě že dokážou řízeně komunikovat