Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Nabídka spolupráce

.Naše společnost Vám může nabídnout tento rozsah služeb (spolupráce):

1. SYSTÉMY ŘÍZENÍ PROCESŮ VE VZTAHU NA POŽADAVKY ISO 9001:2015

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001, včetně zpracování
 • písemné zprávy a případných návrhů na opatření zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • metodická pomoc při stanovení „Politiky jakosti“
 • metodická pomoc při stanovení „Cílů jakosti“
 • metodická pomoc při identifikaci možností pro zlepšování
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001
 • zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na řízení systému jakosti (QMS)
 • metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

2. SYSTÉMY ŘÍZENÍ PROCESŮ VE VZTAHU NA POŽADAVKY ISO 14001:2015

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 14001, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření
 • zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • metodická pomoc při stanovení „Politiky EMS“
 • metodická pomoc při stanovení „Cílů, cílových hodnot a programů EMS“
 • metodická pomoc při identifikaci environmentálních aspektů 
  metodická pomoc při identifikaci environmentálního profilu společnosti
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 14001
 • zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na životní prostředí (EMS)
 • metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky

3. SYSTÉMY ŘÍZENÍ PROCESŮ VE VZTAHU NA POŽADAVKY OHSAS 18001:2008

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu
 • OHSAS 18001, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření 
  zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • metodická pomoc při stanovení „Politiky BOZP“
 • etodická pomoc při stanovení „Cílů, cílových hodnot a programů BOZP“
 • metodická pomoc při identifikaci rizik a jejich hodnocení
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu OHSAS 18001 
  zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na BOZP
 • metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

4. BOZP – rozsah zákonných požadavků

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření
 • zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • metodická pomoc při zajištění základních úkonů zaměstnavatelů v ochraně zdraví při práci a ochraně veřejného zdraví
 • metodická pomoc při stanovení rozsahu povinných kontrol vybraných technických zařízení
 • metodická pomoc při stanovení rozsahu povinných revizí provozních budov a vybraných technických zařízení
 • metodická pomoc při zajištění základních úkonů zaměstnavatele v bezpečnosti práce
 • metodická pomoc při stanovení rozsahu školení zaměstnanců - stanovené požadavky odborné způsobilosti na profese případně činnosti v právních eventuelně ostatních předpisech
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ( testy )
 • periodické sledování činností ve společnosti
 • zajištění předepsaného rozsahu kontrol dodržování legislativní požadavků
 • realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

5. EKOLOGIE – rozsah zákonných požadavků

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření
 • zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ( testy )
 • periodické sledování činností ve společnosti
 • zajištění předepsaného rozsahu kontrol dodržování legislativní požadavků
 • realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky

6. POŽÁRNÍ OCHRANA – rozsah zákonných požadavků

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření
 • zajištění dopracování chybějící dokumentace
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ( testy )
 • periodické sledování činností ve společnosti
 • zajištění předepsaného rozsahu kontrol dodržování legislativní požadavků
 • realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky

7. EXTERNÍ AUDITY PROCESŮ

 • provedení analýzy schopnosti opakovaného plnění smluvních podmínek Vaším dodavatelem
 • ověření dodržování požadavků mezinárodních standardů (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP) dle Vašeho požadavku u Vašich dodavatelů
 • dohled nad systémovým odstraněním zjištěných neshod při externím auditu

8. INTERNÍ AUDITY

 • plánování a realizace ověření dodržování požadavků mezinárodních standardů (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, HACCP) v rozsahu Vašeho požadavku a metodiky v souladu s ISO 19011
 • dohled nad systémovým odstraněním zjištěných neshod při interním auditu

9. PŘEDSTAVITEL VEDENÍ

 • komplexní řešení a optimalizace nákladů na činnost, ve vztahu na Vaše specifické požadavky a požadavky vyplývající ze mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • realizace výkonů v rozsahu smluvně stanovených povinností a pravomocí „Představitele vedení“ v požadované kvalifikaci
 • zastupování v této problematice ve vztahu na Vaše zákazníky, případně kontrolní orgány
 • vedení evidence a archivace výsledků prováděných kontrol
 • metodická pomoc při tvorbě a specifikaci nabídek na poptávky Vašich potenciálních zákazníků, jsou-li součástí poptávek požadavky na zajištění specifických činností vyplývajících z mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A O VLASTNOSTECH

 • analýza stavu společnosti odborným zástupcem, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření, ve vztahu na zákon 22/1997 Sb. v platném znění a platných prováděcích předpisů
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ( testy )
 • sledování legislativní požadavků informace a návrhy na realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky
 • metodická pomoc při zpracování dokumentace pro případnou výrobkovou certifikaci
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu OHSAS 18001.2008
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001:2015
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 14001:2015
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 19011:2012
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky BOZP
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky Požární ochrany
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky nakládání s odpady
 • proškolení zaměstnanců ve vztahu na manažerské dovednosti