Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Poradenství

- zavádění systémů managementu kvality procesů a příprava k certifikaci ISO 9001:2015 (s využitím principů TQM)
- uplatnění požadavků životního prostředí
- zavádění systémů environmentálního managementu dle požadavku ISO 14001:2015
- uplatnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví v systému řízení firmy včetně požadavků požární ochrany
- zavádění systémů managementu procesů a příprava k certifikaci ČSN OHSAS 18001:2008
- zavádění systémů managementu procesů a příprava k certifikaci 
- uplatnění systémů integrovaného řízení firmy (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008, CFCS 1004-1:2002) v požadovaném rozsahu
- uplatnění požadavků HACCP (zák. 110/1997 Sb.) v potravinářském průmyslu a službách
- praktická pomoc při zavádění zákonných požadavků ČR 

Školení

  • řízení managementu kvality procesů a environmentální systémy řízení a jejich normované základny
  • teoretické i praktické školení interních a externích auditorů v rozsahu standardů ISO 19011:2012
  • teoretické i praktické školení zaměstnaců ve vztahu na požadvky BOZP + PO
  • teoretické i praktické školení manažerů všech řídících úrovní (včetně  BOZP + PO)

Semináře

- využití certifikace k prokázání systému vůči požadavkům vyplývajících z ručení za škodu
- seminář pro certifikované firmy a jejich dalšího rozvoje a zefektivnění řízení

Prověrková činnost

- analýzy systémů řízení firem spolu s doporučením opatření na zlepšení efektivity procesů
- pomoc při interních auditech
- zajištění externích/zákaznických auditů
- provádění výrobkových auditů a přejímek
- provádění předcertifikačních auditů