Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.


PŘÍSTUP FIRMY JAHLA

Lze říci, že máme několik základních pravidel:

  • „Vždy mluvíme pravdu“ – co vidíme, přečteme, komentujeme dle našeho názoru a zkušeností (nechceme se zalíbit).
  • Zákazník je pro nás nejdůležitější – potřebujeme, aby se rozvíjel a potřeboval naší spolupráci i v dalším období, a měl na to nás zaplatit
  • Ochrana zákazníka z hlediska kontrol státní správy je naší prioritou
  • U zákazníka nesmí nastat zvýšené náklady ve vztahu na provozování standardů systémů procesního řízení – naopak měl by vidět hlavně přínosy
  • Náš přístup je vysloveně individuální – každá firma je nová výzva. Všechny požadavky stanovujeme přímo na zákazníka (bereme v úvahu region, zaměření, personál, infrastrukturu, požadavky jeho zákazníků, požadavky majitelů, požadavky legislativy a požadavky standardů.
  • Rozhodně jsme jedni z mála, kteří chrání svého zákazníka, aby přežil v tvrdé konkurenci trhu