Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

PŘÍNOSY ZAVEDENÍ SYSTÉMU

 

  • Úplně na úvod bych chtěl zdůraznit, že víme, že dnes jsou na trhu pouze společnosti, které mají zavedený systém řízení a jsou schopny konkurence v oblasti svého podnikání.
  • Jejich systém řízení je dostatečně flexibilní ve vztahu na požadavky zákazníků.
  • Narážíme na nedostatek plnění legislativních požadavků a absenci jejich správného dokumentování.
  • Při realizaci spolupráce se zákazníkem maximálně klademe důraz na dokumentování požadavků legislativy. Poměr požadavků standardů a legislativy – 10% - 90%
  • Nejsme žádní teoretici – všichni jsme vybaveni praktickými zkušenostmi, a i když to bude znít neuvěřitelně, nemáme, ve své podstatě, rádi „papírovou válku“. 
  • Námi společně zavedený systém řízení procesů je ve své podstatě dokumentování „správné výrobní (laboratorní) praxe“.