Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Způsob naší práce

Každé narušení chodu společnosti má za následek ztráty. Způsob naší práce maximálně omezuje ovlivňování běžného provozu. Potřebné podklady získáváme způsobem, který optimalizuje zdržování zaměstnanců od jejich práce. Jsme si vědomi toho, že společnost, která si objednává naše služby, musela realizovat řadu úspěšných záměrů.

Snažíme se obnovit a posílit zdroje, které úspěchy podmínily. Vždy respektujeme osobní cíle majitelů společnosti a předkládáme účinné nástroje pro jejich realizaci. Nastavujeme jednoduchý a přehledný systém operativního řízení přenášející nezbytnou rutinní práci na výkonné zaměstnance.

Tím vytvoříme našim klientům podmínky k získání maximálního prostoru pro osobní rozvoj a realizaci tvůrčích záměrů ve své firmě.

Auditoři společnosti JAHLA-poradenství, s.r.o. po vstupní analýze stanoví individuální harmonogram budování systému včetně alternativních návrhů s akceptací finančního zatížení a následné efektivity. Zákazník tak obdrží nabídku složenou nejen z individuálního návrhu implementace.