Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Významné činnosti

- poradenství systémů managementu procesů organizací ve vztahu na požadavky ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, OHSAS 18 001:2008, Bezpečnost

  práce, Požární ochrany, řešení odpadů, kontroly státních orgánů v oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí

- řešení Vašich požadavků, ve vztahu na externí audity smluvních dodavatelů

- kontroly produktů a dodávek u Vašich smluvních dodavatelů

- příprava systému ve vztahu na požadavky zákona 22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky.