Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Cíle spolupráce

  • odstranit informační bariery
  • snížit režie ve společnosti zákazníka
  • zvýšit zisk zlepšením a standardizací výkonů u zákazníka
  • připravit společnost pro certifikaci v rozsahu norem řady ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, BOZP, PO + akreditace ISO 17025
  • poskytnutí vysoce kvalifikovaných a zkušených konzultantů
  • pomoc při identifikaci potřebných změn stávajícího systému řízení kvality (vstupní audit)
  • pomoc při vytvoření návrhu, přípravě nezbytné dokumentace a vlastním zavedením nového systému řízení kvality ve společnosti
  • pomoc při vyškolení vlastního personálu zákazníka
  • pomoc při výběru vhodného certifikačního subjektu
  • provedení kontrolních interních auditů systému managementu řízení před plánovanou certifikací